Det er konklusjonen i en kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø gjort av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Oppsummeringen skal danne grunnlaget for en nasjonal plan om barns helse og miljø i tiårsperioden 2006-2016. Planen er et ledd i den norske oppfølgingen av ministerkonferansen om miljø og helse i Europa som ble avholdt i Budapest i juni 2004. Tema var «Våre barns framtid».

I 2004 døde 3,2 barn under ett år per 1.000 levendefødte i Norge. De viktigste årsakene er medfødte misdannelser, cerebral parese og lav fødselsvekt.

Forekomsten av krybbedød er nå under 30 tilfeller per år. Røyking i hjemmet er den faktoren som bidrar sterkest til risiko for krybbedød.

Til tross for at norske barn er blant de friskeste i verden, har 15 prosent av barna en kronisk sykdom, kreft er den alvorligste. 10-20 prosent av 11-15-åringene er overvektige og opptil 30 prosent av 15-16-åringer røyker.

15-20 prosent av alle barn og unge i Norge antas å ha psykiske lidelser og vansker, omtrent 8 prosent har så alvorlige plager at de trenger behandling.