Undersøkelsen er gjort av Norsk Respons for Aftenposten og viser at arbeidstakerne liker best å være sammen med familie og venner når de har sommerferie. Deretter er det viktigst å koble av fra jobb eller studier.

Men mange arbeidstakere får ikke være i fred for jobben selv når de har ferie, skriver Aftenposten.

54 prosent av alle yrkesaktive blir kontaktet én eller flere ganger i jobbsammenheng i løpet av sommerferien. Folk som jobber i privat sektor blir plaget oftere enn de som er ansatt i det offentlige, og dobbelt så mange menn som kvinner blir kontaktet i ferien.

Blant arbeidstakere som ble kontaktet i sommerferien i år, var det bare en tredel som hadde avtale om dette på forhånd.