Norske Skog la onsdag fram kvartalsresultatet for andre kvartal 2008. Den viser at pengene fortsatt renner ut av selskapet.

Selskapet hadde et negativt driftsresultat på 153 millioner kroner. I andre kvartal i fjor var driftsresultatet 1,27 milliarder kroner.

– Den lave etterspørselen etter avis— og magasinpapir fortsatte inn i andre kvartal. Det reduserte salget ble motvirket av lavere kostnader, men Norske Skogs økonomiske resultat i andre kvartal er ikke tilfredsstillende, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Til sammen gikk kostnadene for Norske Skog ned med 200 millioner kroner fra første til andre kvartal, på grunn av lavere priser på returpapir og energi.

Selskapet er fortsatt bekymret for markedsutsiktene, og sier det fortsatt ikke ser tegn på snarlige forbedringer.

Driftsinntektene gikk i andre kvartal ned fra 6,53 milliarder kroner til 5,16 milliarder kroner. Resultat før skatt ble minus 77 millioner kroner, mot pluss 996 millioner kroner i samme periode i fjor.

Avispapir i Europa kostet omtrent det samme som i første kvartal. I Sør-Amerika og Asia var det lavere priser, opplyser Norske Skog.

Norske Skog har en tid arbeidet med å redusere netto gjeld. Den netto rentebærende gjelden var ved utgangen av andre kvartal 12,9 milliarder kroner. Gjeldsgraden var 1,02 ved utgangen av andre kvartal, ned fra 1,08 i første kvartal.

Selskapet holdt oppe omtrent samme kapasitetsutnyttelse som i første kvartal. I juni bestemte selskapet seg for å redusere kapasiteten ved Norske Skog Parenco i Nederland, noe som vil bidra til en bedre kapasitetsutnyttelse og lavere kostnader fremover, opplyser selskapet.