Norske Skog selger et fabrikkanlegg i Tsjekkia, som ledd i arbeidet med å bedre lønnsomheten i konsernet.

Det tsjekkiske selskapet Mondi Steti a.s. kjøper alle aksjene i den tidligere avispapirfabrikken Norske Skog Steti i Tsjekkia. Salgssummen er ikke opplyst, men skal tilsvare bokført verdi på anleggsmidlene.

Allerede ved utgangen av mai i år stanset avisproduksjonen ved fabrikken. All virksomhet ved anlegget er opphørt, og alle tidligere ansettelsesforhold ved bedriften ble avsluttet ved utgangen av juni.

Selskapet skriver i en børsmelding at beslutningen om å stanse anlegget er en del av Norske Skogs arbeid med å bedre lønnsomheten. Ved å ta ut overkapasitet og overføre produksjon til andre fabrikker med ledig kapasitet, reduseres de faste kostnadene i konsernet.

I avtalen ligger også en åpning for at Norske Skog kan flytte en mindre del av anlegget til andre papirfabrikker i konsernet.

Salget er avhengig av godkjenning fra konkurransemyndighetene i Tsjekkia og EU og forventes gjennomført innen 5-7 måneder.