Det var like før åpningen av den store internasjonale klimakonferansen i Bergen i dag at statsministeren tilsynelatende åpnet spanderbuksen.

Ti prosent av EØS-bidraget

Denne «gavepakken» på 140 millioner euro – vel 1,2 milliarder kroner – som var den presise prislappen, er riktignok ikke utslag av noen ny norsk ekstravaganse, men snarere øremerking av midler som uansett vil gå fra Norge til EU som en del av EØS-bidraget.

I dag betaler Norge 300 millioner euro i året (ca. 2,6 milliarder kroner) til EU-landene som gjenytelse for å være med i EØS-samarbeidet. Dermed ønsker Stoltenberg å øremerke rundt en tiendedel (ca. 250 millioner kroner) i året til prosjekter som gjelder karbonfangst og lagring av CO2.

— Ikke nok

Stoltenberg understreket at karbonfangst og lagring er ikke nok alene for å redusere klimaendringene. Derfor må investeringene i fornybar energi økes. Han berømmet EU for å være en hoveddrivkraft i utvikling og bruk av ny teknologi på dette området.

Statsministeren var stolt av de erfaringer som er gjort på Sleipner-feltet gjennom mange år med karbonfangst. Vi har teknologien, men må forbedre den betydelig, sa han.

Klimakonferansen som pågår i dag og imorgen har deltakere fra førti land. En rekke ministre og høytstående fagfolk diskuterer karbonfangst og lagring av CO2 med tanke på å legge et godt grunnlag for klimatoppmøtet i København i desember.

KONFERANSE: Statsminister Jens Stoltenberg deltok under NATOs parlamentarikerkonferanse i Oslo tirsdag denne uken.
Sara Johannessen/Scanpix (arkicvfoto)