Nesten hver tredje norske 18-åring er negativ til at innvandrere snakker eget språk og beholder egne vaner, viser en fersk undersøkelse gjengitt i Aftenposten.

Rapporten viser at de spurte er mer skeptiske til innvandrere enn snittet av jevnaldrende fra 13 andre deltakerland. En sentral del av undersøkelsen knytter seg til ungdommenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger til innvandreres rettigheter.

Fire av ti er «enig/svært enig» i at hvis det er mange innvandrere i et land, blir det vanskelig med samhold og fedre-landskjærlighet. Over en tredel svarer «nei» eller «vet ikke» på spørsmål om innvandrere bør kunne beholde egne va-ner og egen livsstil.

— Dette griper inn i innvandringsdebatten om hvilke krav vi skal stille til innvandrere. Vårt samfunn har ikke noe fasitsvar på hvor omfattende en integrering bør være, og det er bra både for demokratiet og for saken at meninger brytes, sier prosjektleder Rolf Mikkelsen, som er førstelektor på Universitetet i Oslo. Han har sammen med to andre utarbeidet rapporten på oppdrag for Læringssenteret.

(NTB)