— Jeg er positivt overrasket over holdningene blant norsk ungdom. Vi har funnet en sterk støtte til kvinners og innvandreres rettigheter, sterkere enn i mange sammenlignbare land, sier Rolf Mikkelsen ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

Mikkelsen har koordinert undersøkelsen som tar for seg demokratiopplæring i 28 land. Mer enn 3000 9-klassinger deltar fra Norge.

Nesten 90 prosent av 14-åringene mener kvinner bør delta i politikken på lik linje med menn og over 80 prosent mener innvandrere bør ha de samme rettighetene som andre. Sammen med Danmark plasserer disse tallene Norge på toleransetoppen i undersøkelsen.

Men bare 14 prosent av de norske ungdommene kunne tenke seg å melde seg inn i et politisk parti, og fattige 9 prosent kunne tenke seg å stille til valg. Dette er betydelig under gjennomsnittet i undersøkelsen. Samtidig sier 81 prosent at de vil stemme når de blir gamle nok.

— Det ser ut som om det går et skille mellom deltagende demokrati og det å bidra i det representative demokratiet. Ungdom er i en hvilestilling i forhold til egen deltakelse, men er ikke uengasjert, sier Mikkelsen.

NTB