Norge scorer tilnærmet full pott på de fleste indikatorene for godt styresett, i Verdensbankens ferske Worldwide Governance Index (WGI).

Når det gjelder risikoen for voldelige trusler mot den politiske stabiliteten, herunder terrorrisiko, oppnår imidlertid Norge «bare» 92 poeng av 100 mulige.

Samme poengsum får Norge i kategorien «regelkvalitet». I Verdensbankens definisjon er dette kvaliteten på de lover og regler som skal sikre fri konkurranse i økonomien.

Danskenes problem

De relativt lave poengsummene på de to nevnte områdene er hovedgrunnen til at Norge ikke kommer på samme høye nivå som våre nordiske naboer Island og Finland. Men globalt sett er vi likevel i den ypperste styresett-eliten.

Det internasjonale trusselbildet har gjort at bare Island av landene i oversikten oppnår toppscore på politisk stabilitet. Terrortrusselen regnes for å være ikke-eksisterende på sagaøyen.

Det andre ytterpunktet i Norden er Danmark. Muhammed-karikaturene og militær tilstedeværelse i Irak og Afghanistan gjør terrorrisikoen til Danmarks mest ømme punkt på statistikken.

WGI-indeksen måler landene også på områder som korrupsjon, lov og orden, offentlig effektivitet— og service og demokrati (politiske og sivile rettigheter). Indeksen er basert på svar fra 120.000 innbyggere, eksperter og virksomheter i hele verden. Den omfatter mer enn 200 land.

Det vil kanskje overraske noen, men Norge er faktisk i verdenstoppen når det gjelder kvaliteten på offentlige tjenester og byråkratiets kompetanse-nivå.

Afrikanske lyspunkter

Indeksen avliver også noen seiglivede myter, som at Afrika er et sammenhengende katastrofeområde. Flere land på kontinentet har tatt sjumilssteg når det gjelder utvikling av gode styresett og bekjempelse av korrupsjon, slår rapporten fast.

Ghana, Botswana, Mozambique og Senegal er noen av landene som omtales som «lysende stjerner» på den afrikanske himmelen. Verdensbank-direktør Daniel Kaufmann mener de positive eksemplene er mange nok til å utfordre det han kaller «Afro-pessismismen».

Verdensbank-rapporten stikker også hull på forestillingen om at bare rike, høyt utviklede land makter å bekjempe korrupsjon og utvikle gode styresett.

Land som Botswana, Chile og Estland scorer for eksempel høyere på lov og orden og korrupsjonskontroll enn industriland som Italia og Hellas.

Høyere levestandard er i hovedsak resultat av forbedret styrerett, ikke det motsatte, hevder Verdensbanken i rapporten.

Stakkars Somalia

At Italia ikke hevder seg spesielt godt på indikatorene for lov & orden og korrupsjon var ingen bombe. Men at landet skulle komme ut med en så lav samlet poengsum som 409 av 600 mulige, finner også Verdensbanken oppsiktsvekkende.

Dårligst i verden er lovløse Somalia som oppnår 2 (!) poeng.

Kampen mot korrupsjon er nå rykket opp som øverste punkt på Verdensbankens dagsorden. Banken har derfor nektet å utbetale lån på mer enn seks milliarder kroner til land der korrupsjon er utbredt.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner hevder at Verdensbanken med sin politikk straffer innbyggerne i fattige land for handlinger begått av et fåtall korrupte politikere og embetsmenn.