TRON STRAND

Det blir mye verre for utenlandske verft å nå opp i kampen om bygging av fergene, siden kontraktsspråket skal være norsk. Egil Holland i TBL Maritim gleder seg over at «det blir vanskeligere for utlendinger å kjempe om fergekontraktene.»

Usexy med norsk

Ifølge Holland møtes norske verft med språkkrav i andre EU-land. Norske anbud er blitt avvist i Danmark fordi anbudsdokumentene har vært skrevet på norsk og ikke dansk. Frankrike og Tyskland er andre land som stiller krav om anbudsprosesser på eget språk. Det har ikke Norge gjort.

— I Norge er det blitt sett på som mer sexy å innby til anbudskonkurranse på engelsk. Da er vi på sett og vis så veldig internasjonale, sier en sarkastisk Holland.

Han mener den norske praksisen har hjulpet utledninger i konkurranse med norske verft.

— Nå gjør vi det litt vanskeligere for utlendingene. Vi svarer med samme mynt, sier Holland.

Språkvåpenet

Stortingsrepresentant May Helen Molvær Grimstad (KrF) sier at samferdselsminister Skogsholm i går gjorde det klart at det norske språkvåpenet skal tas i bruk for å hjelpe en hardt presset verftsindustri.

— Det betyr at kontrakter, forklaringer til tegninger, beskrivelser og forhandlinger skal utformes og føres på norsk i anbudene for de fem gassfergene, sier Molvær Grimstad. Hun mener at selve anbudsprosessen dermed blir mindre tilgjengelig for utlendinger.

— Det finnes jo ingen grunner til at vi ikke skal bruke norsk som kontraktsspråk i Norge. Jeg tror det innebærer en betydelig fordel for norske verft, sier hun.

Fem gassferger skal trafikkere ruten mellom Bergen og Stavanger. To vil gå i Boknafjorden i Rogaland og tre mellom Halhjem og Sandvikvåg. Vegdirektoratet er i ferd med å utarbeide konsesjonsvilkår for ruten. De vil inneholde krav om bygging av de fem fergene. Samferdselsminister Torild Skogsholm vil instruere direktoratet om at kontraktsspråket skal være norsk.

Dyrt å snakke norsk

Egil Holland i TBL Maritim sier det er svært viktig at kontraktsforhandlingene skal føres på norsk. Hvis et utenlandsk verft skal inngi anbud må alle dokumenter oversettes til norsk og alle som fører kontraktsforhandlinger må snakke norsk. Det betyr kostbar innleie av konsulenter og advokater - i Norge. Næringen tror at dette i mange tilfelle vil bety at barrieren for å delta blir for høy.

De fem gassfergene vil trolig koste rundt 1,5 milliarder kroner å bygge.

— Dette betyr at norsk sidestilles med engelsk, tysk og fransk. Det betyr at politikerne endelig har begynt å tenke på egen industri, sier Holland.