«Israelsk ambassadør gjør Norge sint ved å gi kongefamilien på pukkelen,» slår The Jerusalem Posts nettutgave fast i sin overskrift.

«Norge gir reprimande til Israels utsending for angrep på kongehuset,» lyder tittelen på nyhetsbyrået Reuters framlegging av saken i nettavisene Haaretz.com og Ynet News tirsdag.

Ambassadør Miryam Shomrat kritiserte kongehuset for å ikke gi nok støtte til jødene i Norge etter skyteepisoden mot synagogen i Oslo. Utenriksminister Støre reagerte sterkt på kritikken, og betegnet uttalelsene som «upassende».

– Hevet over kritikk

Ifølge Reuters blir kongefamilien i «dette demokratiske skandinaviske landet» sjelden kritisert, heller ikke av nordmenn.

Den norske kongefamilien oppfattes som «hevet over kritikk», og ambassadøren gjorde en feil ved å i det hele tatt nevne den, mener en ikke navngitt nordmann som for tiden studerer i Israel.

– Det er et stort antall republikanere i Norge, men folk flest ser på kongefamilien som høyaktede symboler. Du bør ikke begynne å skyte fra hofta når du snakker om dem, sier studenten til The Jerusalem Post.

Studenten legger til at islam er i vekst i Norge, i likhet med mange andre land i Vest-Europa. Spesielt gjelder dette i Oslos forsteder, sier han.

– Det er en utbredt palestinskvennlig opinion i Norge, og dette er et svært følsomt tema i det vesle jødiske samfunnet.

Pressemelding

Artiklene i de israelske nettavisene trekker også fram kritikken som er kommet mot ambassadør Shomrats uttalelser fra Det Mosaiske Trossamfunds forstander Anne Sender.

Ambassadør Shomrat sendte tirsdag ut en pressemelding hvor hun skriver at verken har kritisert eller har hatt til hensikt å kritisere kongehuset. Samtidig kan enkelte formuleringer i pressemeldingen se ut som en kritikk av pressen.

– Det er med stor skuffelse jeg registrerer at enkelte svar på mine to spørsmål som omhandlet skuddene mot synagogen søndag for en uke siden, er blitt presentert i mediene som kritikk av Hans Majestet Kongen, skriver Shomrat.

– Jeg beklager dypt hvis dette er inntrykket som ble skapt i mediene, skriver hun.