Ved 3-tiden natt til lørdag gikk alarmen ved Institutt for energiteknikks (IFE) reaktoranlegg ved Kjeller. Reaktoren ble umiddelbart stengt ned.

— Dette tar vi veldig seriøst. Det har aldri vært en så alvorlig hendelse ved reaktoren ved Kjeller som denne, sier avdelingsdirektør Per Strand ved Statens strålevern til NTB.

Etter det Statens strålevern får opplyst, er det målt radioaktivitet i stålhuset som omslutter reaktoren. Dette skyldes trolig brenselsfeil og en lekkasje fra primærkretsen.

Det tyder på at det har vært en lekkasje i vannet som kjøler ned reaktoren. Det kan tyde på at det har lekket videre ut, men innenfor huset som omslutter reaktoren, han.

Strålevernet avleser fortløpende målestasjonene som skal oppdage radioaktivitet i lufta. Strålevernet vil i tillegg sende personell til Kjeller for å foreta manuelle målinger utenfor stålhuset. Det er ikke målt radioaktivitet over normale verdier utenfor stålhuset. IFE opplyser at situasjonen er stabil og under kontroll.

Kriseutvalget for atomberedskap er innkalt på rutinemessig måte, og vil ha et møte i løpet av formiddagen.

De nordiske strålevernmyndighetene er blitt varslet.