Norge har overrakt en formell protest til EU fordi norske makrellfiskere ikke får fiske i EU-sonen i Nordsjøen.

Norske fiskere og fiskebåtredere mener tapene kan bli på opp mot 1 milliard kroner dersom det ikke blir enighet mellom Norge og EU om makrellkvoten i EU-sonen.

— Utestengningen er et klart brudd på den bilaterale avtalen mellom Norge og EU. Jeg er overrasket og skuffet over EUs opptreden i denne saken, sier statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeridepartementet.

— Fiskeriavtalen er et resultat av forhandlinger hvor begge parter må gi og ta. Det er derfor ikke akseptabelt at EU treffer tiltak i strid med avtalen som ensidig svekker Norges nytte av denne fiskeriavtalen. Vi vurderer derfor ytterligere norske reaksjoner overfor EU, sier han.

Han legger til at dialogen med EU-kommisjonen vil fortsette i neste uke.

— Det står igjen en norsk kvote på 70.000-80.000 tonn til en eksportverdi på noe over 1 milliard kroner, sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk til NTB.

- Avtalebrudd Maråk er klar på at utestengelsen er et klart brudd på avtalen mellom Norge, EU og Færøyene.

— Det er en meget alvorlig situasjon som er oppstått ved det avtalebruddet som EU gjør. Jeg har tillit til at EU som en seriøs avtalepart sørger for at norske fiskere kan ta sin del av kvoten i EU-sonen. Dersom det ikke skjer, må norske fiskere få overført den delen av kvoten som gjenstår i 2009 til 2010. Det kan ikke være slik at EU skal hindre norske fiskere i å fange sin del av en lovlig kvote, sier han.

- Fleksibilitet nødvendig Maråk understreker at det er nødvendig med fleksibilitet i makrellfisket fordi makrellen flytter seg.

— For første gang på mange tiår har norske fiskere hatt behov for å gå inn i EU-sonen for å fiske. Tidligere er det fiskere fra EU som har nytt godt av fleksibiliteten i avtalen ved å kunne fiske i norsk sone, understreker han.

Maråk har håp om at EU gjenåpner sonen og forholder seg til den avtalen som er signert av EU, Norge og Færøyene.

— Fiskeflåten har stolt på at EU er en seriøs avtalepartner. Den har derfor planlagt sitt fiske ut fra den fleksibiliteten som avtalen gir, sier han.