Utvalget mener politiet bør ha tilgang på våpen i bilens kupe og ha maskinpistol i bagasjerommet, skriver VG.

Ekspanderende kuler er forbudt i krig, ifølge Haag-konvensjonen som regulerer forholdet mellom stater i en konflikt.

Utvalgsmedlem Ole Valen, hovedverneombud for ansatte i politi— og lensmannsetaten, viser til at politiet både i Danmark og Sverige bruker denne typen ammunisjon.

-Ekspanderende kuler har langt større stoppeffekt enn helmantlede kuler, som man risikerer kan gå tvers gjennom den du skyter på, og treffe uskyldige. Sjokkeffekten er også større. Men de gir også større skadevirkninger, sier Valen til avisen.

En av grunnene til at ekspanderende kuler er omstridt, er at kulen gjør svært store skader i kroppen, selv om kuleinnslaget i seg selv er lite. Professor og overlege Mads Gilbert ved Regionsykehuset i Tromsø har behandlet krigsofre i Midtøsten, og er sjokkert over at noen kan foreslå bruk av disse kulene.

-Det gir en forferdelig dårlig signaleffekt, og vil være med på å øke brutaliseringen av samfunnet, sier Gilbert.

Politidirektør Ingelin Killengreen nedsatte i januar utvalget som nylig leverte sin innstilling.