Norge er viet et kort kapittel i det amerikanske utenriksdepartementets årlige rapport om internasjonal terrorisme.

I rapporten pekes det på at den norske antiterrorloven som ble innført i 2005, ble satt på prøve i 2006 i forbindelse med arrestasjonene av fire personer som var mistenkt for å ha skutt mot en synagoge i Oslo. De var også mistenkt for å ha opprettet et terrorforbund og planlagt terrorangrep mot USAs og Israels ambassader i hovedstaden.

Loven som ga politiet friere tøyler i sin jakt på mistenkte terrorister, har imidlertid avslørt flere kritikkverdige forhold, heter det i rapporten.

– Helt ukjent

Det vises til at nye etterforskningsmetoder ble brukt, men at håndteringen av saken belyste bekymringen for at lovens definisjon av konspirasjon for å begå terrorhandling var begrensende og kunne svekke dens bruk.

– Innrapportert feilkommunikasjon blant forskjellige politietater og feilbehandling av informasjon og mistenkte, illustrerte behovet for forbedring, heter det i rapporten.

– Dette er ukjent for meg. Det får stå for det amerikanske utenriksdepartementets egen regning, sier Iver Stensrud, leder av Oslo-politiets seksjon mot organisert kriminalitet, til NTB.

Refser Oslo-politiet

Det var Oslo politidistrikt som først hadde ansvaret for etterforskningen av terrorsaken. Statsadvokaten i Oslo bestemte imidlertid at saken skulle etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Etter det Dagbladet.no erfarer sviktet Oslo politidistrikt i å varsle de to ambassadene om terroretterforskningen, etter at de hadde fått informasjon om den pågående etterforskningen fra PST. Kritikken er imidlertid helt ukjent for politiinspektør Iver Stensrud.

Ifølge avisen skal dessuten PST flere ganger ha vært sterkt kritisk til at kollegene ved Oslo-politiets seksjon mot organisert kriminalitet ikke har klart å håndtere sensitiv informasjon. Også disse påstandene avviser Stensrud.

– Det var helt naturlig at statsadvokaten ønsket at PST overtok saken. Vi har hatt et utmerket samarbeid med PST i saker vi har hatt felles, understreker Stensrud overfor NTB.

– Angriper ikke Norge

I rapporten konstateres det tidlig at Norge tok skritt for å forbedre antiterrorberedskapen, men fastslår at mer må gjøres.

– Regjeringens forsøk på å påvise alvorlige mangler i utstyr, trening og evner, ble vanskeliggjort av en bred oppfatning i den generelle befolkning om at ingen kommer til å angripe Norge, heter det i rapporten.

Terroretterforskningen var imidlertid ikke tema da USAs utenriksminister Condoleezza Rice besøkte Oslo i forbindelse med NATO-toppmøtet forrige uke.

– Det spørsmålet ble ikke tatt opp, sier underdirektør Bjørn S. Jahnsen i Utenriksdepartementet til Dagbladet.no.

Krekar og Sri Lanka

Rapporten har ikke overraskende med et avsnitt om mulla Krekar som ifølge amerikanske myndigheter er ansett som en terrorist. Den konstaterer at Krekar til tross utvisningsvedtak fortsatt får bli i landet så lenge Irak ikke kan garantere for sikkerheten hans.

Rapporten nevner også at Norge er en offisiell mekler på Sri Lanka-konflikten. Også Norges deltakelse i en regional antiterrorøvelse i de baltiske landene blir berørt.