Norges Røde Kors har tidligere kritisert Nammo Raufoss for å produsere 12,7 millimeters brannsatsammunisjon fordi den kan eksplodere når den treffer et menneske.

Organisasjonen NorWatch, som er et prosjekt i regi av Fremtiden i våre hender, har funnet ut at det ikke er vanskelig å få kjøpt slik ammunisjon via internett, skriver Dagsavisen.

Bedriften Nammo Raufoss kan imidlertid ikke forklare hvordan ammunisjonen deres har havnet i hendene på privatpersoner. Visedirektør i bedriften, Johs. Norheim, sier at Nammo Raufoss bare selger til industrielle kunder eller industripartnere som har militære kunder, og at bedriften ikke har hatt noen innbrudd. Ammunisjonen som selges via internett, må dermed ha kommet på avveie via neste ledd.