Det bergensbaserte selskapet Corax med Magne Helge Sleire bak roret og Arne Nevra, Kjell M. Derås og Per Magne Jensen har etablert selskapet Naturvisjon. Selskapet skal de nærmeste fire årene realisere et gigantisk medieprosjekt om norsk natur.

Alle de fire naturfotografene er vel kjent for norske fjernsynsseere. Til sammen står de bak produksjon av 200 timer naturfilm for NRK og TV 2. Magne Helge Sleire sier til Bergens Tidende dette om prosjektet:

— Dette blir tidenes satsing på skildring av norsk natur. Vi vil bruke både fjernsyn, kino og nett.

Ifølge Sleire skal Norges mest verdifulle naturskatter viser for et bredt publikum, både nasjonalt og internasjonalt.

— For det internasjonale publikumet skal det skal lages en stor fjernsynsserie på fire naturdokumentarer om fjellet, kysten, skogen og Svalbard. Dokumentarfilmene er hver på 52 minutter. På skandinaviske markedet skal det produseres tretti fjernsynsprogrammer - hvert på 24 minutter - om norske nasjonalparker og verdensarvområder. Det skal lages en helaftens naturdokumenter for kino. Og det skal lages visuelle dokumentarer på mange språk om nasjonalparkene til internett, sier han.

Stor interesse for norsk natur

Personene bak satsingen mener prosjektet vil skape:

  • Det første, komplette informasjonsproduktet om de norske nasjonalparkene for TV, bredbånd og nye medier.
  • Den første samlede tv-fremstillingen av naturkvalitetene i de norske verdensarvområdene.
  • Den første store satsingen på naturdokumentarer fra Norge for distribusjon via fjernsyn over hele verden.
  • Første helaftens norske naturfilm for kino på mange år.
  • Stor interesse utenlands for reiser til norsk natur.
  • En ny æra for norsk naturfilmproduksjon og rekrutteringen til den.

Lier-Hansen styreleder

Selskapet er registrert som aksjeselskap med de fire aktørene som eiere. Arne Nevra er daglig leder. Administrerende direktør i Norsk Industri og tidligere direktør i Direktoratet for naturforvaltning, Stein Lier-Hansen, er styreleder.

Sleire forteller at opptakene skal skje med åtte filmteam i tre til fire år. Opptakene starter til våren. Det skal benyttes det mest moderne tekniske utstyret som finnes på markedet.

Ved siden av de fire hovedprodusentene, skal det leies inn andre naturfotografer som underleverandører til prosjektet. Totalbudsjettet er på 90 millioner kroner. Hittil er forprosjektet til 3,2 millioner kroner ferdig finansiert. Miljøverndepartementet og Næringsdepartementet har gitt store finansielle bidrag til forprosjektet.

- Enorme seertall

I øyeblikket arbeides det med detaljplanlegging, utvelging av medaktører, det skrives manus og arbeides med finansieringen.

— Vi regner med at seertallene vil bli enorme - mange millioner, sier Sleire. Erfaringene de fire produsentene har fra tidligere naturprogrammer burde tilsi seertall på mellom 400 og 850.000 på de nasjonale kanalene.

REINSDYR PÅ HARDANGERVIDDA: Ifølge Magne Helge Sleire skal det lages dokumentarfilmer fra de norske nasjonalparkene.