Tilgang til internett er vanligst i Finland, mens svenske bedrifter bruker hjemmesider oftere enn bedriftene i nabolandene. Omfanget av elektronisk handel er fremdeles lite i Norden.

Det er noen av konklusjonene i rapporten "Use of ICT in Nordic enterprises 1999/2000", som er laget av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med de statistiske sentralbyråene i Danmark, Finland og Sverige.

85 prosent av finske foretak med minst ti ansatte hadde tilgang til internett ved utgangen av 1999. 66 prosent av norske bedrifter hadde tilgang til nettet.

57 prosent av svenske foretak med minst ti sysselsatte hadde hjemmeside. I Norge var tallet bare 35 prosent.

I Danmark hadde 19 prosent av alle foretak med minst ti ansatte klargjort sine hjemmesider for å motta bestillinger. For Sverige og Norge var tallet henholdsvis 14 og 12 prosent.NTB