— Vi har et dyrt helsevesen i Norge, og vi burde kunne få mer valuta for pengene, sier Jan Grund, professor i helseledelse ved BI, til Vårt Land.

Av OECD-land i Europa er det bare Luxembourg og Sveits som bruker mer enn Norge på helsevesenet.

Men i en ny undersøkelse som sammenligner helsevesenet i 29 europeiske land kommer Norge på sjuende plass, melder Dagens Medisin. Undersøkelsen sammenligner blant annet pasientrettigheter og informasjon, ventetid og resultater.