Den norske Kina-forskeren har dermed fått avslag også på sin andre søknad om visum til Kina.

Den andre visumsøknaden han sendte gjaldt perioden 3. til 16. august, da Bøckman først skulle delta på en verdenskongress for oversettere i Shanghai og lede et seminar om hvordan Henrik Ibsen er blitt oversatt. Deretter skulle han være reiseleder i en uke for en kulturreise for en gruppe norske oversettere.

– Det kan bare bety at mitt nærvær i Kina under OL anses å kunne utgjøre en trussel mot lekene, sier Bøckman i en uttalelse.

En første søknad om visum for tiden 20. juli til 19. august var tidligere avslått uten begrunnelse.

– En provokasjon

Bøckman tolker avslaget som at kinesiske myndigheter mener at han kan ha planer om å begå handlinger som kunne virke ødeleggende på lekene.

– Dette oppfatter jeg som en provokasjon mot min personlige integritet, og jeg vil skrive et brev til den kinesiske ambassadøren i Norge i sakens anledning, sier han.

Grunnen er blant annet at han fikk tilbud fra ambassaden om et visum for 13 dagers opphold før OL, men altså ikke samtidig med at OL pågår.

– Jeg fikk først tilbud fra konsulatet om å få et visum for de første tretten dagene, det vil si fra 20. juli til 3. august. Dette avslo jeg, for da ville jeg ikke ha kunnet ta del i oversetterkongressen og heller ikke vært reiseleder for kulturreisen til Oversetterforeningen, sier han.

Nær 40 år

Bøckman snakker kinesisk og har undervist i kinesisk språk og kultur ved Universitetet i Oslo i en årrekke. Han har også besøkt Kina utallige ganger gjennom nærmere 40 år.

Kinas ambassade har heller ikke denne gang oppgitt noen grunn til visumavslaget, men ga bare Bøckman beskjed om å komme og hente passet sitt. Han mener også at avslaget er et varsel om vanskeligere tider i forholdet mellom Kina og Norge i tiden som kommer.

– Med visumavslaget sender kinesiske myndigheter ut et signal om at det framtidige kulturelle og vitenskapelige samarbeidet mellom Norge og Kina vil bli preget av mer vilkårlighet, sier Bøckman.

Han frykter også mer selvsensur fra journalister eller andre som ytrer seg i faglig sammenheng om kinesiske forhold.