Gutten er mistenkt, men ikke siktet, for gruppevoldtekt. Han har sittet i varetekt i Oslo i seks måneder — tre av dem i isolasjon, og er under konstant psykiatrisk medisinering, opplyser advokat Tor A. Fusdahl torsdag.

Klagen, som formelt ble fremmet 16. april i år, går blant annet ut på diskriminering, straff uten dom, mangel på reell domstolsbehandling innen rimelig tid og hindring i retten til å føre bevis og eksaminere vitner.

— Klagen er på linje med den alvorlige kritikken av norsk fengslingspraksis som er kommet fra Europarådets torturovervåkiningskomité, påpeker Fusdahl.

Guttens foreldre opplyses å være drept i Kosovo. Han fikk midlertidig opphold i Norge sammen med andre mindreårige etter godkjennelse av offentlig myndighet.

NTB