Utenriksminister Jonas Gahr Støre kan bli ansvarliggjort for aksjonen, sier opposisjonen.

Lørdag skrev VG at to nordmenn tilknyttet marinejegerkommandoen i Forsvaret var involvert da to norsk-marokkanske barn ble smuglet ut av Marokko i fjor sommer. Barna tilhører norske Anne Cecilie Hopstock og den marokkanske friidrettsstjernen Khaild Skah.

I dag bekrefter Utenriksdepartementet at det var en norsk diplomat som kjørte de to barna fra ambassadørboligen til et hemmelig møtested. Der ble de overlevert til de norske spesialsoldatene som skal ha fått dem ut av landet.

Diplomaten jobbet som politiattaché ved ambassaden.

— Da det ble besluttet at man kan kunne gi barna til den personen som hadde fullmakt fra mor til å overta barna, så løste ambassaden det ved å transportere barna i bil et kort stykke til et sikkert sted, der overleveringen fant sted, sier underdirektør Ragnhild Imerslund i UD til VG .

- Privat operasjon

Utenriksdepartementet sier de er i dialog med marokkanske myndigheter og forklarer dem hvilken rolle norske myndigheter har spilt i saken.

— Vi har forklart at barna var i fare, og at det oppsto en nødrett. Vi har hele tiden lagt vekt på at vi har fulgt nasjonale og internasjonale regler i denne saken, sier Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet.

Søndag understreket Imerslund overfor Aftenposten at operasjonen var organisert privat, uten norske myndigheters innblanding. I dag fastholder hun dette standpunktet.

— Vi mener fortsatt at dette ikke var å ta del i selve flukten. Slik situasjonen var, vurderte ambassaden det slik at det var uforsvarlig å bare åpne portene og sette barna på gaten. I stedet ble de fraktet et kort stykke, sier Imerslund til VG.

- Ytterst alvorlig

Høyres forsvarstalsmann på Stortinget, Ivar Kristiansen, sier til VG i dag at episoden kan få konsekvenser for Regjeringen.

— Jeg kan bare håpe for utenriksministerens og forsvarsministerens del at ingen i deres system sa «go» til dette. I så fall står de i en ytterst pikant sak som Stortinget må forfølge, sier Kristiansen til VG.

Han påpeker at utenriksministeren har det konstitusjonelle ansvar for alt som skjer i deres departement.

— Dette er ytterst alvorlig både for UD og for FD. De skal prise seg lykkelig over at de kom ut av Marokko uten å bli avslørt, sier Kristiansen.

Forsvarsministeren vil vente med å kommentere saken til alle fakta er på bordet. Forsvarssjefen, general Harald Sunde, var utilgjengelig for intervju i går.

Departementsråden i Forsvarsdepartementet har kalt inn ledelsen i Forsvaret til et møte i dag.

Bekrefter ingenting

Forsvaret har ennå ikke villet bekrefte eller avkrefte at det faktisk var to offiserer tilknyttet Marinejegerkommandoen som deltok i operasjonen.

- Hvor stort problem er det at norske offiserer som er knyttet til Marinejegerkommandoen, skal ha operert på egen hånd i Marokko?

— Før vi ønsker å gi en konkret kommentar på det spørsmålet, er det viktig at vi får klarhet i hva som er skjedd og i hvilket omfang forsvarspersonell eventuelt har deltatt i denne operasjonen. Før vi har klarhet i det, er det ikke naturlig at vi begynner å spekulere på hvor alvorlig det er, sier major Christian Øverli, pressetalsmann for forsvarssjefen, til Aftenposten.

- Kan personer i ledelsen i Forsvaret ha gitt samtykke til at norsk militært personell deltok i denne operasjonen?

— Vi har ingen indikasjon på at det har gått noe oppdrag gjennom Forsvarets organisasjon i forbindelse med denne saken.

Sikkerhetsselskap

Martin Waage leder ABP World Group som leverer private sikkerhetstjenester. Han har flere ganger bidratt med å hente savnede, bortførte eller kidnappede barn tilbake til Norge. Han er overbevist om at de to soldatene VG refererer til, hadde en form for klarering.

— Jeg kjenner Skah-saken kun fra mediene og er ikke blitt spurt om bistand. Men det er grunn til å tro at det i denne saken er folk på ulike nivåer som har strukket seg utover sine fullmakter, sier Waage. Han vet fra tidligere om folk som har gjort private oppdrag samtidig som de var ansatt i politi og forsvar.

Sverre Diesen var forsvarssjef da operasjonen fant sted. I går ville han ikke kommentere noen sider av saken.

— Jeg tror jeg skal overlate til nåværende forsvarssjef og minister å kommentere, sier Diesen til Aftenposten.

- Er det sannsynlig at ledelsen i Forsvaret ikke har visst om det hvis militært personell var med på en slik operasjon?

— Jeg tror min kommentar skal være: ingen kommentar, sier Diesen.

KRITISK: Høyres Ivar Kristiansen. FOTO: Knut Falch / SCANPIX
TAUS: Forsvarsminister Grete Faremo.
Bjelland, Hïåvard
Anne Cecilie Hopstock fikk sine barn tilbake til Norge.
Roald, Berit