Ifølge avislekkasjer vil EU-kommisjonen onsdag legge fram et forslag om at drivstoffavgiftene i EU-landene harmoniseres. Gjennomsnittet i EU er i dag kroner 5,18 for 95 oktan og 3,80 for diesel.

Skyhøye avgifter

Til tross for det norske avgiftskuttet på 32 øre 1. juli ligger den norske avgiften fortsatt skyhøyt over EU-gjennomsnittet, både for 95 oktan (kr. 6,25) og diesel (kr. 4,82).

— Om drivstoffavgiften harmoniseres i EU, vil det legge hardt press på norske politikere for å kutte drivstoffavgiftene ytterligere også her. Det er absolutt ingen grunn til å betale mer avgift i Norge enn i konkurrentlandene. Det er tvert om gode grunner til å betale mindre. De høye avgiftene rammer ekstra på grunn av de lange avstandene, sier Erik Birkeland, generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt.

Prisfall i Sverige og Danmark

Dersom avgiften harmoniseres i EU, vil drivstoffprisene falle i nære norske samarbeidsland som Sverige, Danmark og Storbritannia.

Bilister i Storbritannia betaler i dag EUs høyeste avgift på kroner 7,34 pr. liter med 95 oktan. Svenskene slipper unna med kroner 5,48 og danskene betaler 6,06 pr. liter.

De laveste avgiftene i EU har Hellas (3,34), Portugal (3,41) og Luxembourg (3,69).

Ifølge en talsmann i EU-kommisjonen er en harmonisering av avgiftsnivået i EU uunngåelig fordi de store ulikhetene forstyrrer konkurransen i fellesmarkedet.

Fri konkurranse

— Bedrifter i Storbritannia skattlegges dobbelt så hardt for drivstoff som deres konkurrenter i Hellas - så hvordan kan de konkurrere? Vi må harmonisere avgiftene for å skape tilfredsstillende konkurranse for landeveistransport, sier talsmann for EU-kommisjonen i transportspørsmål, Gilles Gantelet, til The Sunday Times.

Men det er lang vei fram til eventuell enighet om å jevne ut avgiftsnivået i EU. Erik Birkeland i Norsk Petroleumsinstitutt, som representerer norske oljeselskaper, har moderate forventninger til forslaget fra Kommisjonen.

Lang vei

— Vi hilser selvsagt forslaget fra Kommisjonen velkommen, men tar ingenting for gitt. EU har lenge forsøkt å harmonisere avgiftsnivået uten å lykkes på grunn av indre uenighet, bemerker han.

Forslaget vil bringe EU-kommisjonen på kollisjonskurs med den britiske finansministeren Gordon Brown, som kan tape 50 milliarder kroner i skatteinntekter dersom forslaget går gjennom. Britene fastholder dessuten at skattlegging er medlemsstatenes suverene rett, og ikke noe Kommisjonen skal blande seg oppi.

Bensinopptøyer

Samtidig frykter det britiske regjeringen at EU-kommisjonens transportmelding vil utløse nye bensinopptøyer, når den legges fram onsdag.

I fjor ble tusenvis av britiske bensinstasjoner og raffinerier blokkert av opprørte transportarbeidere og bønder, som nektet å godta stigende britiske drivstoffpriser.

PÅVIRKER NORGE: Dersom avgiften harmoniseres i EU, vil drivstoffprisene falle i nære norske samarbeidsland som Sverige, Danmark og Storbritannia.
Foto: Morten Holm / SCANPIX