Det var chargé d’affaires ved den amerikanske ambassaden som møtte i UD.

— UD ba om informasjon om hvordan norske myndigheter var informert om programmet og hva slags virksomhet det dreier seg om, sier UD i en uttalelse torsdag formiddag.

Ingen avklaring

— Møtet ga ingen nærmere avklaringer rundt disse spørsmålene, går det videre fram av uttalelsen, sier kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad til NTB.

Utenlandske ambassader i Norge er forpliktet til å følge norsk lov, men kan påberope seg diplomatisk immunitet over forhold som skjer inne i selve ambassadebygningen. For virksomhet som skjer på utsiden av bygningen må vertslandets lover og regler følges.

UD avventer de videre undersøkelsene som vil skje i regi av Justisdepartementet. Det påpekes at alle fakta i saken må på bordet.

— Vi har tett kontakt med Justisdepartementet, og ytterligere møter med amerikanerne vil bli løpende vurdert ut ifra de forhold som kommer fram i redegjørelsene som JD har bedt om, skriver UD.

Lover samarbeid

USAs aambassade lover i en kort kommentar å samarbeide med norske myndigheter for å svare på alle spørsmål knyttet til overvåkingssaken.

— Norge er en venn og en alliert. Vi er forberedt på raskt å svare på alle spørsmål norske myndigheter måtte ha i denne eller andre saker, sier ambassadens talsmann Tim Moore i en pressemelding med overskriften «Kommentar fra USAs ambassade vedr. TV 2-sak om overvåking».

Meldingen avsluttes med at ambassaden håper å kunne gi ytterligere kommentarer fredag.