Norsk Tipping har nærmest monopol på spillmarkedet i Norge og er heleid av Kultur— og kirkedepartementet. Likevel har ikke media rett til å få innsyn i dokumenter fra selskapet, fordi de ikke er underlagt offentlighetsloven.

– Norsk Tipping skal være et redskap for norsk, offentlig, forsvarlig spillpolitikk. Da må også samfunnet få innsyn i hvordan de driver sin virksomhet, sier juridisk rådgiver Kristine Holm i Norsk Presseforbund til VG.

Også Norsk Redaktørforening er kritiske til denne praksisen.

Begge presseorganisasjonene har gått inn for at Norsk Tipping må gå innunder offentlighetsloven når den nye loven skal være ferdig om et halvt år.

De møter motstand fra kulturminister Trond Giske og Kirke- og kulturdepartementet.

– Utenlandske spillaktører er store konkurrenter av Norsk Tipping i Norge. Da kan vi ikke gi dem innsyn i hva vårt spillselskap driver med, sier Giske til VG.

BALL UTEN TALL: Selv om norsk tipping er eid av Kultur- og kirkedepartementet, er ikke selskapet underlagt offentlighetsloven.
Norsk Tipping