Norsk Tipping skulle opprinnelig hatt monopol fra 1. januar i år, men tapte i Oslo tingrett. Staten anket og vant saken i lagmannsretten på alle punkter.

Kultur— og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) mener regjeringens sosialpolitiske begrunnelse endelig er blitt tatt alvorlig.

— Dommen i Borgarting lagmannsrett er en seier for kampen vi fører for de mange spilleavhengige, og en seier for norsk pengespillpolitikk, sier hun i en kommentar til dommen.

Stortinget vedtok i 2003 at Norsk Tipping bør overta driften av gevinstautomater. Eksisterende automatdrift vil bli avviklet i løpet av året, slik at enerettsmodellen kan iverksettes i 2006, ifølge en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.