Dette bidro til at myndighetene kunne anholde fartøyet i gresk territorialfarvann, blir det opplyst i en pressemelding fra Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger.

De norske flyene har i snart to år overvåket området fra Gibraltar i vest til Libanon i øst, fra Europa i nord til Afrika i sør. Området som overvåkes er 6,5 gang så stort som hele Norges landareal.

Flyene deltar i Operation Active Endeavour, som er en såkalt artikkel 5-operasjon iverksatt allerede i oktober 2001 som ledd i kampen mot terrorisme.