Det bondeeide kjøttsamvirket Norsk Kjøtt gikk i fjor med 140 millioner kroner i minus. Selskapets underskudd var i første kvartal i år større enn budsjettert, og for å nå målet på 30 millioner i overskudd i år, må kjøttsamvirket heve prisene ut til butikk. Prisøkningen spiser dermed opp en del av momskuttet som trer i kraft 1. juli.

— Marginene er små og dette er helt nødvendig for at kjøttbransjen skal klare seg, sier konsernsjef i Norsk Kjøtt, Axel Krogvig, til Aftenposten.

Norsk Kjøtt vet ennå ikke hvor stort prishoppet blir, men ifølge Aftenposten er det nødvendig med en økning på rundt 1,5 prosent for å hente inn et underskudd på 100 millioner kroner.

REMA-sjef Tom Kristiansen mener samvirket må skjerpe driften framfor å øke prisene ut til butikk.

Matmomsen skal halveres 1. juli. Krogvik forbereder seg på kritikk fra prisovervåkerne i Landbruksdepartementet og varehandelen, men han påpeker at det er nå avvikene på budsjettene vises, og det er nå Norsk Kjøtt må handle.

NTB