Norsk Kjøtt har ifølge Bredvold ingen indikasjoner på hamstring så langt.

— Men vi snakker om psykologi, og situasjonen kan raskt endre seg. Vi merket tendenser til hamstring før helgen da myndighetene vurderte strengere restriksjoner på transport av klovdyr. Da merket vi en brå økning i etterspørselen etter kjøtt, forteller han.

Bredvold sier Norsk Kjøtt regner med å holde holde butikkhyllene fulle, dersom importforbudet blir kortvarig. 95 prosent av etterspørselen regner han med at norske kjøttprodusenter vil greie å levere uansett.

Ostebutikkene tømmes Norske ostebutikker kan derimot raskt gå tomme for franske og andre etterspurte oster, etter at det nå er innført forbud mot import av slike varer fra EU

— Vi har lagre av franske oster for en drøy uke. Etter to uker vil vi ha gått tomme, sier Mette Bruneau i markedsavdelingen i Tine Norske Meierier til NTB.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at importen av franske hvitmuggoster ble mer enn doblet fra nær 200. 000 kilo til nær 429. 000 kilo i 2000. Importen av franske smelteoster steg i samme periode fra drøyt 20.000 kilo til vel 26.000. Innførselen av blåmuggoster ble halvert; bare 250 000 kilo ble importert fra Frankrike i fjor, ifølge Statistikk sentralbyrå.

20. 000 tonn Regner vi med grensehandelen, innføres det årlig totalt 20. 000 tonn kjøtt fra utlandet til Norge Det er nær 10 prosent av den totale norske kjøttproduksjonen, som er på 220. 000 tonn, får NTB opplyst i Norsk Kjøtt..

Importen på 20. 000 tonn gjelder alle kjøttsorter - også fra dyr som ikke kan smittes av munn- og klovsyke.

Kjøtt fra klovdyr innfører vi i ulike "innpakninger" - hele, halve og kvarte dyreskrotter så vel som i form av biffer, fileter og mindre ferske kjøttstykker med og uten bein. Vi importerer også lever og tunger og kjøttprodukter som Statistisk sentralbyrå omtaler som "spiselig slakteavfall av storfe og sauer".

Norges importkvoter er global. Det betyr at kjøtt som ikke lenger kan importeres fra EU, i prinsippet kan innføres fra Chile eller andre områder som ikke er rammet av importforbud, opplyser Nils Ove Bredvold i Norsk Kjøtt.

Frankrike Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge femdoblet importen av franske storfekjøttstykker fra 1999 til 2000, fra vel 1.000 kilo til drøyt 5.000 kilo.

Importen av biffer og fileter fra landet var stabil på drøyt 1.000 kilo de to årene. Importen av fransk svinekjøtt lå på det dobbelte: Drøyt 2.300 kilo svinekjøtt ble importert fra Frankrike i fjor, mot null kilo året før. Totalt importerte vi 105 tonn kjøtt og kjøttprodukter fra Frankrike i fjor, men bare 13 tonn av kjøtt fra dyr som er utsatt for munn- og klovsykesmitte.NTB