De to siste årenes forsiktige reduksjon er spist opp i løpet av noen få uker utpå nyåret.

Det er gasskraftverkene på Kårstø og Melkøya, som begge kom i drift i høst, som bidrar mest til økningen neste år.

Også i de fleste andre vestlige i-land med Kyoto-forpliktelser øker utslippene, skriver Aftenposten.

Ved siste «toppnotering» i 2005 var utslippene 11 prosent høyere enn i 1990, viser en fersk oversikt fra FNs klimasekretariat.

4 prosent vekst Totalt øker nå CO2-utslippene i verden med over 3 prosent årlig.

Ifølge Kyoto-avtalen skal i-landenes utslipp være 5,2 prosent lavere i årene 2008 til 2012 enn de var i 1990. For Norges del betyr det at våre utslipp av klimagasser i disse årene ikke må overstige 1 prosent mer enn vi slapp ut i 1990.

Ifølge Aftenpostens beregninger vil gasskraftverkene på Kårstø og Melkøya alene føre til en utslippsvekst på 3,9 prosent neste år, noe som tilsvarer omtrent halvparten av veksten vi ellers har hatt siden 1990.

Ambisiøs avtale Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) varslet tirsdag at Norge vil ha en ny klimaavtale som begrenser den globale oppvarmingen til 2 grader.

Norge stiller med miljø— og utviklingsminister Erik Solheim (SV) og finansminister Kristin Halvorsen (SV) i tillegg til statsministeren under klimaforhandlingene på Bali i desember.

– Klimaendringene viser seg å komme raskere og være mer dramatiske enn forskerne tidligere trodde. Det haster å få til en avtale med større utslippskutt, sa Stoltenberg da han la fram regjeringens målsettinger for Bali-forhandlingene.

Målsettingen er å få den nye avtalen på plass på klimakonferansen i København i 2009, slik at den kan tre i kraft når Kyotoavtalen utløper i 2012. (©NTB)