JAN STEDJEjan.stedje@bergens-tidende.no BSE kan overføres til mennesker. Forskningen foretas i Frankrike, der mus blir podet med den dødelige smitten tatt fra hjernen til norsk sau. Sogn og Fj. og Hordaland — Et utvidet overvåkingsprogram for skrapesyke er under planlegging etter at det er funnet seks tilfeller av skrapesyke (i seks forskjellige buskaper, red. anm.) som synes å ha en ny og avvikende form for sykdommen, sier overveterinær Bjørn Bratberg i Veterinærinstituttet.Tre av disse buskapene hører hjemme i Hordaland og Sogn og Fjordane.- Det finnes mer enn 20 stammer av skrapesyke-smittestoffet på sau. Det er nødvendig å foreta podingsforsøket på mus for å avsløre scrapie-stammene. Dette er bakgrunnen for at Veterinærinstituttet har tatt kontakt med franske forskere for å få bekreftet, eventuelt avkreftet, funn av BSE-stammer i den nye typen skrapesyke i Norge, sier Bratberg. Full sjekk av alle dyr Alle sauer som nå dør uten at dødsårsaken er fastslått vil bli inkludert i overvåkingsprogrammet. Programmet skal, ifølge Bratberg, skaffe mer kunnskap om utbredelsen av den nye typen dødelige skrapesyke i norske sauebesetninger.- Hittil er det ikke gjort funn som tyder på at den nye typen skrapesyke har en direkte sammenheng med kugalskap hos storfe, sier Bratberg.- Veterinærinstituttet har funnet det nødvendig å informere landets veterinærer om symptomene ved den nye type skrapesyke, sier han.