Professoren ved Norges Handelshøyskole har klart å dra i gang en skattedebatt med sitt utspill nylig om behovet for økte skatter for å ivareta dagens nivå på offentlige tjenester – i strid med standpunktene til partiet han var arbeids— og administrasjonsminister for i årene 2001-2004.

Blant annet har finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner i Høyre argumentert med at økt inntektsskatt vil virke negativt på tilbudet av arbeidskraft.

Men nå presiserer Norman at han slett ikke går inn før økt inntektsskatt, men tvert om vil fjerne skatt på inntekter.

– En ting vi nok må gjøre er å basere oss på økt brukerbetaling. En annen ting er å gå over til skatt på forbruk, sier Norman til Dagens Næringsliv.

Han mener et slikt system både er logisk og rettferdig. Blant annet blir det vanskelig å være nullskattyter, poengterer han.

I Normans modell vil bedriftene slippe skatt, mens eierne skattlegges i det eventuelle overskudd brukes.