— Etter seksten timers hardkjør i døgnet var det på tide med noe avspasering, forklarer han med sedvanlig munterhet. I helgen var han tilbake i Bergen, etter å ha forsøkt å slappe av litt i sørlandsbyen.

Men alt oppstyret omkring restaurantregninger, og klappjakten fra Carl I. Hagen og andre opposisjonspolitikere, har unektelig satt sine spor, forklarer han i samtale med Bergens Tidende:

Fremstilt som skurk

— Mye av det jeg har vært gjennom har jeg opplevd som utidig mas, blåst ut over alle proporsjoner, og det har tatt irriterende mye tid og oppmerksomhet, i tillegg til at søkelyset ble rettet inn mot mitt privatliv som ingen andre har noe med.

Nei, det har slett ikke vært noe gøy. Men det har nok likevel vært verre for familien. Jeg kunne jo svare, men det kunne ikke mine nærmeste. I et slik jag er det ikke alltid den som jages som har det verst. Det skal media av og til huske på, sier han.

— Hva har opprørt deg mest?

— Det å bli fremstilt nærmest som en skurk, en som har belastet det offentlige med private utgifter. Jeg kunne ikke ha det hengende på meg, og det var grunnen til at jeg innkalte til den pressekonferanse som mange - forståelig nok - stilte seg undrende til. Men det var eneste måten å forsvare meg på mot de grunnløse angrepene jeg var utsatt for.

Uvant opplevelse

— Var du ikke forberedt på en så tøff tilværelse da du sa ja til å bli statsråd?

— Jo, til en viss grad. Men jeg kom fra et miljø der terskelen for personangrep er høyere. Slik sett var det en uvant opplevelse. Jeg synes at opposisjonen har vært for mye opptatt av person og for lite av sak, slik bl.a. statsrådene Per Kleppe og Johan Jørgen Holst i sin tid opplevde det med sine flybilletter.

Det er viktig at vi har et kontrollapparat, men det apparatet heter Riksrevisjonen. Det burde være under opposisjonspolitikernes verdighet å bruke tid på slike ting vi nå har vært vitne til. Det tror jeg forresten at de selv innser, mener Norman.

Uten greie på politikk?

Han reagerer like sterkt på at han er blitt fremstilt som en person som ikke har greie på politikk:

— Jeg tror nok at jeg skal slå de fleste i politisk historie, og naturligvis kan jeg mye om politikk, selv om jeg ikke har vært utøvende politiker tidligere.

— Du er med andre ord ærekjær?

— Ikke mer enn folk flest.

— Du har skapt mer støy og spetakkel enn andre statsråder, også om vi ser tilbake på tidligere perioder?

— Nåvel, men jeg er ikke den typen som lager spetakkel for spetakkelets skyld. Det er ikke så lett å røre ved saker som betyr store endringer uten at det blir bråk, som for eksempel Bjørvika-utbyggingen. Spetakkelet rundt utflyttingen av de statlige tilsynene ble akkurat så sterkt som det måtte bli.

Autoriteten

— Ser du en fare for at din autoritet kan være svekket med tanke på lønnsoppgjøret til våren?

— Jeg vet ikke hva autoritet er i den forbindelse, og jeg ser heller ikke at evnen til å få saker gjennom er blitt svakere enn før. Dialogen med partene i arbeidslivet er i hvert fall ikke blitt dårligere. Det hadde vi nettopp eksempel på da vi ble enig om å føre videre avtalen om inkluderende arbeidsliv, sier Victor D. Norman.

SKURKESTEMPEL: - Det å bli fremstilt nærmest som en skurk har opprørt meg mest, sier Victor D. Norman som lørdag formiddag benyttet anledningen til å klippe håret.<br/>Foto: MARITA AAREKOL