— Faksen burde vært journalført, sier Norman til Dagsavisen.

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund kommer etter Normans klare beklagelse ikke til å forfølge saken med politianmeldelse, sier assisterende generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen til NTB. Presseorganisasjonene har vurdert å anmelde statsråden for brudd på arkivloven.

Bakgrunnen for saken er en faks tidligere helseminister, nå avdøde Tore Tønne, sendte Norman to måneder etter Stoltenberg-regjeringens avgang høsten 2001. Tønne arbeidet da som konsulent for Røkke-eide Aker RGI i fusjonen med Kværner.

I faksen ber Tønne Norman sørge for at fusjonen behandles av norske myndigheter, og ikke EU-kommisjonen, slik Konkurransetilsynet gikk inn for.

Norman kastet faksen, og har siden hevdet at han oppfattet den som en "personlig henvendelse".

— I ettertid kan man vurdere om det var korrekt ikke å arkivere dette dokumentet. Ser man på det nå, er det ikke tvil om at dette var et dokument som burde vært arkivert. Denne type dokumenter skal departementet sørge for at blir journalført og arkivert før jeg får dem, sier Norman til Dagsavisen.

(NTB)

INNRØMMER FEIL: Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman.