Den 37 år gamle hovedmannen ble av Jæren tingrett dømt til åtte måneders fengsel og inndragning av 200.000 kroner, skriver aftenbladet.no. Han fikk noe mildere straff enn de andre hovedmennene fordi han allerede soner to lengre dommer for narkotika og ran.

De tre andre hovedmennene, hvorav to er medlem av MC-klubben Hells Angels, ble alle dømt til ni måneders fengsel og inndragning av 100.000 kroner hver.

De to siste som var tiltalt i saken fikk henholdsvis 120 dagers fengsel og 90 dagers samfunnsstraff.

Aktor førte omfattende telefonavlyttinger som bevis i retten fordi aktor mente at de tiltalte var skyldige i organisert kriminalitet. Organisasjonen hadde klart et omfattende apparat til å ta imot to semitrailere med til sammen 170.000 ølbokser, samt sørge for lossing, lagring og salg av smuglerølet.

Retten fant det bevist at virksomheten hadde foregått over lengre tid, vært nøye planlagt og krevd betydelig organisering.