Legen skal siden midten av 1980-tallet og fram til han mistet autorisasjonen i 2001, ha avgitt legeerklæringer med uriktig eller villedende innhold til trygdeetaten. Han er i tillegg tiltalt for medvirkning til grovt forsikringsbedrageri.

Den kvinnelige psykologen, som praktiserte uten autorisasjon, er blant annet tiltalt for medvirkning til grovt trygdebedrageri og dokumentfalsk.

Rundt 50 personer, de aller fleste norsk-marokkanere, skal ha mottatt falske legeerklæringer. Også disse kan etter hvert vente seg et oppgjør i rettsapparatet.

Oslo tingrett har satt av fire uker til saken.