Det nye selskapet, Reitan Narvesen, får en samlet omsetning på rundt 20 milliarder kroner og en børsverdi på omlag 6,3 milliarder. Reitan-familien skal eie 49,24 prosent i det nye selskapet og Odd Reitan selv blir selskapets styreformann.

Sønnen, Magnus Reitan, får også plass i styret som ellers består av Erik Keiserud, Jon Erik Nygaard og Leif Frode Onarheim. De tre siste sitter i dag i Narvesens styre.

Nest største eier blir stiftelsen Fritt Ord, som i dag er hovedaksjonær i Narvesen. Konsernsjef blir Harald Tyrdal, som i dag leder Narvesen ASA.

Fusjonen mellom de to selskapene vil først være gjennomført i midten av april. Inntil videre fortsetter selskapene som egne juridiske enheter, men fra april skal alt være klart, også navnet Reitan Narvesen ASA. NTB