Isbryteren «Oden» er for tiden på ekspedisjon i Polhavet nord for Svalbard for å kartlegge tykkelsen på sedimentlag nord for Norges kontinentalsokkel.

— Det ser ut til at norsk sokkel strekker seg så langt nord som 84 grader og 30 minutter nord. Dataene som denne ekspedisjonen har fått så langt kan tyde på at den nordlige grensen av sokkelen ligger nærmere Nordpolen enn Svalbard, sier seniorgeolog Harald Brekke i Oljedirektoratet. Han understreker at det er for tidlig å slå fast dette med sikkerhet. Dataene som er innsamlet, må bearbeides først.

— Det gjenstår mye arbeid med tolkning av dataene før vi med sikkerhet kan slå fast hvor vi kan trekke den nordlige grensen av norsk kontinentalsokkel. Det er heller ikke Norge selv som bestemmer dette. Grensen skal godkjennes av Havrettskommisjonen, sier Brekke.