Overtagelsen av de to tigrene er et bidrag til et internasjonalt program for å bevare den utrydningstruede sibirske tigeren, melder Kristiansand Dyrepark.

Det finnes kun om lag 900 sibirske tigere igjen i verden, av disse lever bare vel 250 i vill tilstand. Denne tigerarten er truet både av ulovlig jakt og av lokalbefolkningen, som ser på tigeren som en trussel.

Vi ha tigerinnvandring

Kristiansand Dyrepark legger nå forholdene til rette for en norsk tigerinnvandring. Dyreparken bygger ut et område for sin nye tigerfamilie, kalt Tigerens Rike.

Mens tigere andre steder ofte har mindre områder å oppholde seg i, vil Kristiansands-tigrene ha et område på åtte tusen kvadratmeter til sin disposisjon. Terrenget på området vil være variert og så nær et naturlig tigerlandskap som mulig.

Åpner 18. mai

Tigerens Rike åpner 18. mai, og publikum vil der ha mulighet til å se tigrene både fra utsiden av området og fra en beskyttet tunnel gjennom selve tigerlandskapet.

VIL HA TIGERINNVANDRING: Nå når de første tigere er kommet på norsk jord, er det vel ikke lenge før det kommer små tigerunger også?
Foto: Reuters