Den er ikke stor, den vil ikke revolusjonere romforskningen, men for studentene som har konstruert og bygget satellitten NCUBE2 er den kilotunge farkosten et helt eventyr. Snart svever den 680 kilometer over oss. Der skal den blant annet overvåke et par reinsdyr.

For studenter

Norges første satellitt i rommet måler 10x10x10 centimeter, består av 1.000 forskjellige komponenter og er resultat av et initiativ den europeiske romorganisasjonen ESA tok i 2000.

ESA ønsket å dra flere studenter inn i romfartsteknologi og romvitenskap, og startet prosjektet SSETI, som står for Student Space Exploration and Technology Initiative. Gjennom dette prosjektet har mer enn 400 studenter fra 23 ulike universitet i 14 land vært engasjert i byggingen av flere studentsatellitter. En av dem er den norske NCUBE2.

Inni større satellitt

Den norske minisatellitten skal sammen med to andre tilsvarende kubesatellitter være passasjer inni en større europeisk studentsatellitt som heter SSETI Express. 27. oktober skytes pakken opp fra Plesetsk i Russland, på toppen av en bærerakett som også huser andre, kommersielle satellitter.

En time etter at SSETI Express er kommet i bane, vil de tre minisatellittene bli slynget ut, og gå i gang med oppgavene de er tiltenkt.

Reinsdyr og skipstrafikk

For NCUBE2 innebærer det å ta imot signaler fra et system som overvåker skipstrafikken, gjennom AIS-signaler (Automated Identification System) som større fartøy sender ut. Signalene sendes vanligvis til bakkestasjoner, men NCUBE2 skal teste hvordan systemet virker når signalene går via satellitt.

Den andre oppgaven blir å overvåke to reinsdyr på Hardangervidda, som Filefjell Reinlag har utstyrt med GPS-mottaker og AIS-sender. Reineierne ser stor nytte i å kunne følge reinen med satellitt, og prøveprosjektet ses på med spenning.

Enda en

Etter tre dager i rommet skal studenter ved Høgskolen i Narvik ta over styringen av satellitten. De har bygget en bakkestasjon i Narvik, som sammen med en antenne på Svalbard skal være i bruk de seks månedene prosjektet er ment å vare.

Tidlig i 2006 skal den andre norske satellitten skytes opp. Den heter NCUBE1 Rudolf og er en tvillingsatellitt til NCUBE2, med litt andre tekniske løsninger.

Mer enn 80 studenter ved ulike norsk høyskoler og universitet har deltatt i konstruksjonen og byggingen av studentsatellittene, som har en total prislapp på 2 millioner kroner.