NTB

Ordfører Per Ditlev-Simonsen (H) sto for den offisielle åpningen, mens skolens egne elever hadde "tyvstartet" og øvd inn både sanger og danser på forhånd, skriver Aftenposten Aften.

Urtehagen skole tilbyr foreløpig bare undervisning til elever fra 1. til 3. klasse, men planlegger å utvide til 10. klassetrinn.

All undervisning foregår på norsk, og skolen følger de samme læreplanene som den offentlige skolen. Unntaket er KRL-faget, der elevene undervises i Islam.

Skolen lærer også elevene arabisk, slik at de kan forstå Koranen bedre.

Ifølge undervisningsinspektør Unn Kristin Syversen har interessen for skolen vært stor over hele Oslo.