«Norges beste skole».

Slik har byrådet i Oslo titulert osloskolen gjennom flere år. Det har de gjort etter at hovedstadselevene har gjort det skarpt i de nasjonale prøvene. I nasjonal sammenheng er det bare Bærum som ligger over Oslo.

Men ved å sammenligne avgangskarakterene fra grunnskolen, havner Oslo langt nede på listen – som kommune nummer 132.

Norsk, matte og engelsk

Det viser en gjennomgang BT har laget av eksamensresultater og standpunktkarakterer i basisfagene engelsk, norsk og matematikk.

306 av landets 430 kommuner er med i sammenligningen. For de resterende er tallene ufullstendige.

Leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, sier at hun er alt annet enn overrasket over det store spriket.

– Endelig kommer det frem, sier Hjetland.

Skolene i Oslo har gjennom både egne osloprøver og nasjonale prøver sørget for å drille elevene til å bli flinke – i å bli testet.

– De får ikke tid til å lære noe annet enn det de skal bli testet i. Jeg har en følelse av at skolen i Oslo har en annen formålsparagraf enn resten av landet. Ferdigheter blir det samme som kunnskap. Det er det ikke, sier Hjetland.

– PR for høyresiden

Skolebyråd Torger Ødegård har brukt osloskolen i en PR-kamp for høyresiden, mener hun.

– Nasjonale prøver var tenkt å gi lærerne kunnskap om elevene. I stedet er testen blitt brukt i en ideologisk kamp for å vise Oslo som et utstillingsvindu. At karakterene viser noe annet, gjør bildet blir mer nyansert, sier Hjetland.

Men alt er likevel ikke feil i Oslo. Hjetland roser byen for å ha tatt kloke grep.

– Særlig på integrering og store sosioøkonomiske forskjeller. Oslo har flere utfordringer enn de fleste andre plasser, sier Hjetland.

Professor Jens B. Grøgaard ved Høgskolen i Vestfold og Nifu Step tror det kan være flere årsaker til forskjellen i resultater for osloskolen.

– Kanskje måler de nasjonale prøvene noe annet enn de vanlige karakterene, og at undervisningen i Oslo er rettet inn på å gjøre det godt på nasjonale prøver, sier Grøgaard.

Oslo best i nynorsk

På samme måte kan skoler som ikke gjør det skarpt på prøvene, få gode karakterresultater ved at undervisningen der er mer pensumfokusert.

– Samtidig er det en sammenheng i elevenes individuelle prestasjoner. Gjør de det godt i de nasjonale prøvene, gjør de det også godt karaktermessig. Det finner vi i norsk og engelsk på 10. trinn, sier Grøgaard.

Likevel er det lyspunkter for Oslos skoleledelse. Oslo ligger fortsatt over landsgjennomsnittet – og er best blant de største byene i ett fag: Norsk sidemål.

Vestlandsbyer øverst

Bergen kniver med Stavanger om å være best blant de største.

De to store vestlandsbyene er best i hver sin klasse – enten i standpunkt— eller eksamenskarakterer.

– Vi vet at Bergen er god på eksamen, men vi er selvsagt veldig fornøyd med at vi gjør det så bra målt mot andre kommuner, sier kommunaldirektør for barnehage og skole i Bergen, Anne-Marit Presterud.

Målt etter eksamensresultater sniker Stavanger seg foran Bergen. For gjennomsnittet av alle karakterer, inntar igjen Bergen førsteplassen blant landets fem største byer.

De gode nyhetene gleder sykmeldt skolebyråd Tomas Moltu i Bergen.

– Det er jo disse tallene som virkelig gjelder. Da er det utrolig kjekt for oss at Bergen leverer gode resultater, sier Moltu (KrF).

– Vi har mange dyktige lærere og elever som kan og vil skape en god skole.

FYSIKKTIME: Osloskolen har innført strenge krav til resultater og testing. Det har ført til at Oslo gjør det svært godt i de nasjonale prøvene. Her fra Abildsø skole i Oslo, som er en av skolene som har hatt stor fremgang på de nasjonale prøvene. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND
Bjelland, H�vard