Etter at Norge torsdag ble valgt til å lede FNs sanksjonskomité for Irak, arbeider ledelsen i utenriksdepartementet med planer om å få gjenåpnet ambassaden. En endelig avklaring av spørsmålet kan komme i løpet av få uker.

Etter det Aftenposten erfarer, vil den gjenåpnede ambassaden bli ledet av en chargé d-affaires, det vil med andre ord foreløpig ikke bli sendt noen ambassadør. Stasjonssjefen vil ifølge avisen få én eller to lavere diplomater under seg.

Etter det avisen kjenner til, har USA og spesielt Storbritannia reagert negativt på de norske planene om gjenåpning av ambassaden i Bagdad. De to landene er Norges nærmeste allierte, og har også vært pådrivere bak straffetiltakene mot Irak.NTB