Samtidig reduseres bankenes dagslånsrente like mye. Foliorenta blir etter reduksjonen 6,0 prosent, og dagslånsrenta 8,0 prosent.

NTB