Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 7,00 prosent. D-låns renten holdes også uendret.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo sier at tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet slik vi nå ser det, gjør det like sannsynlig at neste endring i renten vil være en reduksjon som at det blir en økning.

Euro har styrket seg betydelig mot amerikanske dollar de siste ukene. Målt mot euro har kronen svekket seg siden siste rentemøte, og er knapt 2 prosent svakere enn ved forrige årsskifte.

Amerikansk korttidsstatistikk peker nå klarere i retning av en mer avdempet vekst. For å motvirke en for rask nedbremsing av økonomien, senket den amerikanske sentralbanken målet for federal funds renten med 0,5 prosentpoeng til 6 prosent den 3. januar. Nedgangen i oljeprisen den senere tid bidrar også til å dempe risikoen for et kraftig omslag internasjonalt.NTB