Fortsatt usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Europa og lave renter i utlandet er noe av begrunnelsen for å holde renten i ro.

— En samlet vurdering tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Men det er flere tegn til at renten snart kan bli satt opp.

— Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten ikke holdes lav for lenge, sier Qvigstad.