Både USA, Russland, Storbritannia og Frankrike er positive til forslaget, som blant annet betyr at mer enn 80 prosent av varene som i dag har eksportforbud, skal selges til Irak, melder NRK.

— Forslaget kommer etter at Utenriksdepartementet har gått gjennom samtlige avslag på eks-portsøknader, sier utenriksminister Thorbjørn Jagland til NRK.

— Vi har rett og slett tatt jobben vår alvorlig. Vi har gått gjennom alle eksportsøknader til Irak og lagt på bordet at det har vært en ubegrunnet tilbakeholdelse av kontrakter, sier Jagland.

Får støtte — Dette har vi lagt frem for andre medlemmer av Sikkerhetsrådet og fått positiv respons, sier den norske utenriksministeren. Jagland har den siste tiden lagt den norske dokumentasjonen frem for blant andre utenriksministrene i USA, Storbritannia, Frankrike og Russland.

— Ingen anser dagens situasjon for tilfredsstillende. Det vi har behov for nå, er en politikk som ikke fører til ytterligere lidelse for den irakiske befolkningen, sa Frankrikes utenriksminister Hubert Védrine på en pressekonferanse etter samtaler med Jagland i Paris torsdag.

Norge overtok som leder for FNs sanksjonskomité i januar og håper at en opphevelse av sank-sjoner vil gjøre det lettere å få sendt FNs våpeninspektører tilbake til Irak.

Irak krever opphevelse ­Iraks viseutenriksminister Nizar Hamdoon sa fredag at de internasjonale våpeninspektørene kan gjenoppta sitt arbeid i Irak så snart alle handelsrestriksjonene er opphevet.

Bakgrunnen for de 10 år gamle sanksjonene er at Irak ikke skal få utvikle masseødeleggelses-våpen.

— Hvis embargoen blir hevet, er vi innstilt på å slippe inn igjen våpeninspektørene, sa Ham-doon.

Nye møter Sanksjonene mot Irak skal drøftes på et møte i FN i neste uke, og flere land har tatt til orde for å innføre såkalte smarte sanksjoner som rammer Saddam og den irakiske våpenproduksjonen, men ikke de 24 millioner innbyggerne.

Hamdoon avviste fredag forslaget, som han mente bare tar sikte på å drive en kile mellom den irakiske ledelsen og befolkningen.

USA og Storbritannia har gått i bresjen for sanksjonene mot Irak, og statsminister Tony Blair kom fredag til Washington blant annet for å drøfte Irak-sanksjonene med president George Bush.

Iraks utenriksminister Mohammed Saeed al-Sahhaf kommer også til New York, der han skal gjenoppta forhandlingene med FN som ble avbrutt for to år siden.

NTB