I et høringsbrev i forkant av diplomatkonferansen i FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) skriver Nærings— og handelsdepartementet at man må regne med at også norskekysten kan bli offer for betydelig oljesøl. Spesielt det økende antallet oljetankere fra russiske havner i nordområdene bekymrer myndighetene, skriver Aftenposten. Ifølge avisa er antallet russiske oljetankere utenfor norskekysten flerdoblet de siste årene.

En stor oljeulykke langs norskekysten vil være katastrofal for fiskerinæringen. Også turistnæringen vil kunne bli lammet på ubestemt tid. Sammen med flere land går Norge nå inn for å opprette et internasjonalt tilleggsfond som kan dekke de enorme utgiftene etter slike ulykker. Fra før finnes internasjonale fond som gir inntil 2 milliarder kroner. Norge ønsker at oljeimportørene i medlemslandene skal gi bidrag til fondet.

— Dette vil gjøre at man kan få erstatning uavhengig om de som har utløst en ulykke, er i stand til å gjøre opp for seg. Hvis staten kan få erstatning fra et slikt fond, vil dessuten de ulike landene være mer interessert i å rydde opp etter en oljeulykke, sier ekspedisjonssjef Leif Asbjørn Nygaard i Nærings- og handelsdepartementet til Aftenposten.

De foreslåtte tilleggsfondene skal først tre i kraft når erstatningstaket for rederienes forsikring og de ordinære fondene er nådd.

(NTB)