Forslaget blir lagt fram i København onsdag for å bidra til å løse opp uenigheten på klimatoppmøtet om hvordan slik finansiering skal skaffes og administreres.

— Jeg kan bekrefte at det kommer et initiativ fra disse landene, ikke om beløpet, men om hvordan vi ser for oss finansieringsstrukturen i en ny avtale, sier den norske sjefforhandleren Hanne Bjurstrøm.

Fondet skal ta opp ideer om hvordan et slikt fond kan hjelpe utviklingslandene å tilpasse seg resultatene av klimaendringer som flom, tørke, stigende havnivå og utryddelse av arter.

Mexico har tidligere foreslått at alle land betaler inn til et slikt fond som så kan fordeles til de fattigere landene. Norge har foreslått at noen CO2-kvoter kan auksjoneres bort for å skaffe penger til utviklingslandene.

FN har anslått at kampen mot klimaendringene kan koste opp mot 300 milliarder dollar i året på lengre sikt.

Uenighet om hvem som skal betale er en av hovedårsakene til uenighet på toppmøtet, ved siden av uenighet om hvor store reduksjonene i utslipp skal være.