I en gjesteundersøkelse som Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført går det fram at to av fem utenlandske vintergjester i Norges synes ferie i sikre omgivelser er svært viktig, og like mange synes dette er ganske viktig, sier forsker Jens Kr. Steen Jacobsen i TØI til NTB.

Til Norge kom det sist vinter vel 543.000 gjester på ferie— og fritidsreise. Vel halvparten av dem kom hit med bil, og de bodde her gjennomsnittlig i seks døgn.

Ikke snøscooter

De vinterferieturistene som TØI har intervjuet, har oppholdt seg i områder av Norge hvor snøscootertrafikk har vært vanlig. For fire av fem utenlandske vintersportturister synes at støy fra motorisert ferdsel i naturområder er sjenerende.

Tilsynelatende uvitende dumper utlendingenes synspunkter på snøscooterkjøring rett ned i den norske debatten. Det er lansert forslag om å liberalisere motorferdsel i utmark, og blant annet skal det åpnes for kjøring med snøscooter på ubrøytede veier. Dette skal komme blant andre hytteeiere til gode ved transport av bagasje og nødvendig utstyr. Både Politidirektoratet og Statens Naturforvaltningsråd er imot forslaget.

Flest dansker

Det er Danmark og Sverige som er de viktigste markedene for overnattingsstedene som om vinteren har ferie- og fritidstrafikk. Trafikken fra Danmark gikk ned med hele 6 prosent til 1.333.000 overnattinger. Det svenske markedet hadde en litt annen utvikling, og man kunne registrere 1 prosent økning, til 784.000 overnattinger.

Tyskland er også på vinterstid det desidert største turistmarkedet utenfor Norden, og derfra sviktet trafikken sist vinter med 9 prosent – fra 489.000 overnattinger i 2000 til 445.000 overnattinger i år.

Det er likevel vesentlige lyspunkter i dette vinterferiebildet. Storbritannia, det fjerde største markedet, økte i år med 15 prosent til 243.000 overnattinger. Men ennå er det nærmere 140.000 overnattinger som skal til før det britiske vintermarkedet kommer opp på 1999-nivået - 384.000 overnattinger.

(NTB)