En gjennomgang og beregning BT har gjort av aksjebeholdningen de siste fire årene, viser at Petroleumsfondet i 2001 hadde investert i overkant av en milliard kroner i elleve japanske energiselskaper som baserer seg på atomkraft. Det er en økning på nær 450 millioner kroner sammenliknet med året før. Tallene fremkommer i Petroleumsfondets årsrapport som lagt frem i går.

Sellafield-kunder

Flere av de japanske selskapene den norske stat har plassert oljeformuen i, er rene kunder ved det britiske gjenvinningsanlegget Sellafield.

Det gjelder blant annet Kansai El Power Co og Tokyo El. Power Co. Markedsverdien av de norske investeringen i det sistnevnte selskapet alene var ved årsskiftet beregnet til 417 millioner kroner, en økning på rundt 250 millioner fra året før. Det skyldes hovedsakelig at den prosentvise eierandelen er nesten tredoblet. Det er likevel snakk om minimale eierinteresser, helt nede på promillenivå.

Petroleumsfondets milliardinvestering i japansk atomkraft skjer altså parallelt med at regjeringen kjører beinhardt på å få stoppet utslippene av det radioaktive stoffet technetium fra Sellafield. Miljøvernminister Børge Brende har allerede varslet at Norge kan komme til å saksøke Storbritannia for å få stanset utslippene som når norskekysten.

Leverer atomavfall

Den japanske atomindustrien er en av de aller viktigste kundene til Sellafield. Det er her de leverer store mengder radioaktivt avfall for gjenvinning. I fremtiden planlegger japanerne å få tilbake såkalt mox-brensel fra Sellafield, en type kjernebrensel som består av plutonium og uran. Transporten kan komme til å foregå langs norskekysten, noe regjeringen med Brende i spissen har protestert heftig mot.

Regjeringen er den siste tiden blitt kjørt hardt på det mange mener er logisk brist i Sellafield-kampen; at staten protesterer mot britene, men samtidig investerer i selskaper som bidrar til å holde det økonomisk sett skakkjørte gjenvinnings-anlegget i live.

Retningslinjene

Både finansminister Per-Kristian Foss og miljøvernminister Brende har i Stortinget den siste tiden understreket at investeringene i japansk atomkraft ikke bryter med Petroleumsfondets retningslinjer. Her heter det at fondet kan trekke seg ut av selskaper som opererer i strid med Norges folkerettslige forpliktelser.

Frank-Hugo Storelv i Neptun Network, som arbeider mot Sellafield-utslippene, mener regjeringen likevel bør vise et bedre politisk gangsyn i saken. — Det er riktig at Petroleumsfondet holder seg innenfor retningslinjene, men det bør ikke være et hinder for at «noen» tar en telefon og snakker sammen. Regjeringen bør gjøre det som er mulig for å sikre at Petroleumsfondet gjør kloke investeringsbeslutninger. Sellafield er en ekstraordinær sak som berører norske interesser sterkt, sier Storelv. Han har selv møtt representanter for de to store selskapene Tokyo El. Power Co og Kansai El. Power Co. Her gjorde han selskapets ledelse oppmerksom på den store motstanden mot Sellafield-forurensningen i Norge.

Dobbeltmoral

Kystpartiets Karl-Anton Swensen har gjentatte ganger konfrontert regjeringen med investeringene som han mener skader troverdigheten i den norske Sellafield-motstanden.

— Etter min mening kan det umulig har vært Stortingets forutsetning at Petroleumsfondet skal involvere seg i denne type virksomhet. Dette er statlig dobbeltmoral, sier stortingsrepresentant Swensen til BT.

DOBBELTMORAL? Sellafield-anlegget ved Irskesjøen spyr ut radioaktivt avfall som også når norskekysten. Ny oversikt viser at Petroleumsfondet øker investeringene i japanske selskaper som leverer atomavfall til Sellafield.